Yleistä SEP ry:stä

Suomen Eläinlääkäripraktikot ry on perustettu 10.4.1964, tarkoituksena toimia yhdyssiteenä maan eri alojen erikoispraktikkojen kesken ja kehittää yhdistyksen edustamia erikoisaloja.

Tätä toteutettiin järjestämälla luento- ja koulutustilaisuuksia, toimimalla neuvottelevana elimenä alan tieteellisissä ja teknisissä kysymyksissä sekä pitämällä yhteyttä muihin koti- ja ulkomaisiin eläinlääkärijärjestöihin ja muihin yhdistyksen toimialaa sivuaviin yhteenliittymiin.

Lue lisää >>

Jäsenyys

Jäseneksi voi liittyä Suomessa laillistettu eläinlääkäri tai Suomessa kandidaattivaiheen saavuttanut eläinlääketieteen opiskelija.

SEP r.y:n jäsenet ovat yhdistyksen kautta myös jäseniä FECAVA:ssa (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations) ja WSAVA:ssa (World Small Animal Veterinary Association) kansainvälisissä järjestöissä saaden mm. osallistumisoikeuden jäsenhintaan edellämainittujen järjestämiin sekä moniin muihin kansainvälisiin kongresseihin.

Lisäksi pieneläinjaoston jäsenet saavat FECAVAn jäsenlehden noin neljä kertaa vuodessa (HUOM, lehti ilmestyy nykyään vain sähköisessä muodossa). SEP ry:llä on edustaja FECAVAssa ja WSAVAssa. Edustajiemme kautta on mahdollista saada mielipiteensä kuuluville. FECAVA-edustajamme on ELL Katja Kyröläinen. WSAVA-edustajamme on ELT Minna Rinkinen.

Ajankohtaista

02.10.2019

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama hygieniaopas eläinlääkärin vastaanotolle on julkaistu sähköisessä muodossa. Tavoitteena on, että asianmukaisten hygieniatoimien avulla infektioiden esiintyvyyttä ja tarttuvien mikrobien leviämistä voidaan ehkäistä ja sen avulla myös vähentää mikrobilääkkeiden tarvetta pieneläinlääkinnässä.

Lue lisää

18.07.2019

Ruokavirasto selvittää eläinlääkäreiden näkemyksiä kissojen hyvinvoinnista ja tätä varten on laadittu kysely kaikille eläinlääkäreille (viranomaiset, praktikot ja muut).

Lue lisää

30.03.2019

SEP ry:n hallitus myöntää vuonna 2019 kymmenen 950 euron matka-apurahaa jäsenilleen. Hakuaika on 1.10-15.11.2019.

Lue lisää

Koulutus

Koulutus: Small Mammals 26-27.10.2019 Hotelli Gustavelund, Tuusula

Lue lisää

9.11.2019 Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen, koko työpaikan tiimille tarkoitettu työhyvinvointipäivä, vetäjänä Andas Oy

Lue lisää

17-19.1.2020 Hevosjaoston reproduktioristeily

Lue lisää