Ajankohtaista

Hei!

SEP ry:n hallitus myöntää tänä vuonna kymmenen 950 euron koulutusapurahaa jäsenilleen. Hakuaikaa on pidennetty 15.12.2020 saakka, koska hakemuksia tuli vain muutama ja rahaa on yhä jakamatta. Teknisen ongelman vuoksi pyytäisimme myös jo hakemuksen lähettäneitä hakijoita toimittamaan hakemuksen uudestaan osoitteeseen: karoliina.autio@sep.fi 15.12.2020 mennessä.

Apurahahakemuksen tulee sisältää: hakijan nimi, tutkinto, yhteystiedot, tilinro, koulutusapurahan käyttötarkoitus sisältäen paikan ja ajankohdan sekä lyhyt perustelu, miksi hakijalle tulisi myöntää apuraha sekä onko hakija saanut aikaisemmin SEP ry:ltä apurahaa. 

Apurahan saajat toimittavat A4-kokoisen yhteenvedon saamistaan opeista kuukauden kuluessa koulutuksesta tai 31.1.2021 mennessä jo pidetyistä koulutuksista. Apurahan saaja voi myös halutessaan luennoida jäsenille opiskelemastaan aiheesta/erityisosaamisalueestaan.

Päätökset apurahan myöntämisestä tehdään 31.12.2020 mennessä. Apurahaa voi hakea myös takautuvasti samalle vuodelle.

Apurahan myöntämisen yhtenä kriteerinä on yksilön saaman koulutuksen tuoma hyöty eläinlääkäriyhteisölle. Erikoisosaamista voi jakaa mm ottamalla vastaan remissipotilaita tai kouluttamalla kollegoja kotimaassa. Rahaa voi anoa myös esim. webinaareihin tai muihin on-line koulutuksiin.

Ystävällisin terveisin,
SEP r.y:n hallitus