SEP-Säätiö sr hakee eläinlääkäriä Pyramidion-diagnoosikoodiston päivittämiseen ja käännöstyöhön

SEP-Säätiö on tehnyt sopimuksen Pyramidion-diagnoosijärjestelmän käyttöönotosta Suomessa. Tällä hetkellä käytössä on useita rinnakkaisia eri vakuutusyhtiöiden ja ohjelmistojen diagnoosilistauksia, eikä diagnoositietoja kerätä eikä hyödynnetä keskitetysti. Yhtenäinen diagnoosijärjestelmä ja keskitetty tiedonkeruu tuottaisivat valtavasti hyödynnettävää tietoa tutkimuskäyttöä varten. Diagnoositiedot olisivat myös korvaamattoman arvokkaita eläinten jalostuksen pohjana. Kohdennettu tieto sairastuneista yksilöistä on tilastollisesti paljon arvokkaampaa, kuin esimerkiksi yksittäisten sairauksien seulontatutkimustiedot, joihin nykyään joudutaan turvautumaan.

Pyramidion on Norjan Eläinlääkäriliiton omistaman yhtiön, DyreID:n hallinnoima diagnoosikoodisto, joka on jo käytössä muissa pohjoismaissa. Koodisto on alustavasti suomennettu jo muutamia vuosia sitten. Koodisto on kuitenkin laajentunut ja aiemmatkin suomennokset täytyy käydä läpi ja tarvittaessa päivittää. Koodisto on rakenteeltaan hierarkkinen ja sisältää yhteensä 3800 tarkennettua diagnoosia. Käännökseen on käytettävissä Excel-pohjalla rinnakkain englannin, norjan ja ruotsin käännösversio, joille tehdään suomenkielinen tai praktiikassa rutiinisti käytössä oleva geneerinen vastine. Käännöstyön jälkeen koodisto tarjotaan SEPin erityisalojen asiantuntijoiden (alajaostot/seurat) tarkistettavaksi. Koodiston ylläpitoa ja kehittämistä jatkaa sen jälkeen DyreID:n asiantuntijapaneeli, johon valitaan Suomen edustaja.

Säätiö tarjoaa koodiston käännös- ja päivitystyötä eläinlääkärille, jolla on riittävä kokemus praktiikasta, kiinnostusta käännöstyön edellyttämään kielelliseen taiturointiin ja myötämielinen asenne eläinten hyvinvointia parantavaan yhteistyöhön. Työmääräksi on alustavasti arvioitu kahden tai kolmen viikon työpanosta. Työn pitää olla valmis heinäkuun loppuun mennessä, työn tekijä päätetään touko-kesäkuun vaihteessa, eli työlle on pari kuukautta aikaa. Kertakorvaus työstä on 4000 euroa, joka maksetaan palkkiona työn valmistuttua. Säätiö ei ole alv-velvollinen, joten tekijä maksaa oman statuksensa mukaan palkkiosta mahdollisen arvonlisäveron.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä juhanomaposti@gmail.com (Juha Kallio) rinkinen.minna@gmail.com (Minna Rinkinen) 30.5.2024 mennessä.

Mikä SEP-Säätiö?

SEP-Säätiö on SEP ry:n perustama säätiö, jonka tarkoituksena on eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö hallinnoi NEECin (Nordic Eye Examination Committee) silmätutkimuseläinlääkäreiden koulutusta. Säätiö pyrkii edistämään yhteistyötä eri viranomaistahojen, järjestöjen, yliopiston ja yritysten välillä eläinlääkärikunnan toimintaedellytysten ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Toimintamahdollisuuksia on paljon, mutta toimintaa pyöritetään toistaiseksi täysin vapaaehtoisvoimin. Säätiön hallitukseen kuuluu tällä hetkellä Minna Rinkinen, Katja Kyröläinen, Laura Hänninen, Timo Wahlroos, Olli Kauko, Kimmo Lampinen ja Juha Kallio.