Ajankohtaista

23.1.2016
Suomen eläinlääkäripraktikot (SEP) ry:n kannanotto hevosten hammashoitoon liittyen

Suomen Eläinlääkäripraktikot (SEP) on huolissaan hevosten hampaiden hoitamisesta puutteellisella koulutuksella ja hevoselle tarpeetonta kipua aiheuttaen.

Suomessa toimii useampia itseään hammasteknikoksi tai hevoshammaslääkäriksi kutsuvia toimijoita. He suorittavat hampaiden raspausta ja jopa sudenhampaiden poistoja. Monella heistä on myös käytössään sähköllä toimivia raspausvälineitä. Näillä hammasteknikoilla ei ole eläinlääkärin tutkintoa.

SEP:n tietoon on tullut tapauksia, joissa hammasteknikko on raspannut hevosen hampaat ja hevonen ei ole tämän jälkeen pystynyt enää syömään. Syömättömyys on johtunut hevosen hampaiden purupintojen liiallisesta raspaamisesta, jolloin useita hampaiden juurikanavia on vaurioitunut. Juurikanavien vaurioituminen tällaisen käsittelyn yhteydessä voi johtaa juurialueen infektioihin, hampaiden halkeamiseen, kariekseen ja hammasvälitulehduksiin. Näiden vaurioiden eteneminen voi kestää jopa vuosia, jolloin hevonen kärsii kovista kivuista pitkään. Hevonen voidaan jopa joutua lopettamaan tällaisten hammasvaurioiden seurauksena.

Myös ulkomailta saapuu Suomeen hammashoitajia, jotka työskentelevät täällä muutamia päiviä ja saattavat vierailunsa aikana käsitellä satoja hevosia. Toimenpiteen jälkeen samalla tallilla saattaa olla useita syömättömiä hevosia. Syömättömyys oikein tehdyn hammashoidon jälkeen ei ole normaalia ja kertoo yleensä hampaiden vaurioitumisesta raspauksen yhteydessä.

Hevosen hammaskudos on elävää kudosta, jolloin hevosen hammashoito (raspaaminen tai muu muokkaaminen) on verrattavissa kirurgiaan. Tässä hammashoito eroaakin kavioiden vuolemisesta, jossa muokataan elotonta sarveiskudosta. Hampaiden liiallisesta raspaamisesta johtuva juurikanavavaurio on akuuttia hoitoa vaativa tila. Nopeasti suoritettu juurikanavan sulkeminen voi pelastaa hampaan. Juurikanavavaurioiden lisäksi hammasteknikoilta on toistuvasti jäänyt huomioimatta myös hammasvälitulehduksia, joka on yksi kivuliammista hevosen suun sairauksista.

Hevosen hampaiden raspaus ilman rauhoitusta pakkokeinojen avulla ei ole hevosen asianmukaista kohtelua ja aiheuttaa hevoselle tarpeetonta kärsimystä. Hevosen riittävä rauhoitus ja toimenpiteen suorittajan asianmukainen koulutus ovat tärkeimpiä edellytyksiä suun tutkimuksen ja hammashoidon onnistumisen kannalta. SEP:n näkemyksen mukaan hevosen hampaiden raspaus pakkokeinoja käyttäen ilman rauhoitusta on eläinsuojelullisesti arveluttavaa.

Hevosen hampaiden, mukaan lukien sudenhampaiden, poisto on nykyisen lainsäädännön mukaan eläinlääkärille rajattu toimenpide. Yllä mainittujen seikkojen valossa SEP ry:n näkemys on, että hevosen hampaiden hoitaminen, käsittäen  raspauksen ja kaikenlaisen hampaiden muokkaamisen sekä hampaiden poiston, tulisi luokitella eläinlääkinnälliseksi toimenpiteeksi.