Ajankohtaista

Suomen Kennelliiton uusi Selkäohje tulee voimaan 1.6.2013.

Kennelliitto aloittaa röntgenlausuntojen antamisen välimuotoisesta lanne-ristinikamasta, selkänikamien
epämuodostumista ja kondrodystrofisten rotujen kalkkeutuneista nikamavälilevyistä. Lausuntoja annetaan
1.6.2013 alkaen otetuista kuvista. Myös spondyloosi kuuluu jatkossa saman ohjeen piiriin ja sen
kuvausohjeet muuttuvat hieman. ELT, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Anu Saikku-Bäckström antaa
boksereiden spondyloosilausunnot ja pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Anu Lappalainen muut
selkälausunnot.

Selkäohje löytyy
http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres/C7E1CCCA-6B4D-41B9-9457-43CA741802B4/0/Selkäohje2013.pdf

Rotuja ja kuvausikää koskevat ohjeet ja tarkat röntgenkuvauksen suoritusohjeet mallikuvineen löytyvät
http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres/658AE324-F8CF-4FEC-9840-8B09B1369DD9/0/Selkäkuvausohje.pdf.

Lisätietoja edellä mainituista vioista, niiden perinnöllisyydestä ja vaikutuksesta koiran terveyteen löytyy
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/selkamuutokset.htm

Lisätietoja:
Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Anu Lappalainen
anu.k.lappalainen(α)helsinki.fi