Rekisteriseloste

Suomen Eläinlääkäripraktikot RY:n jäsenrekisteri

Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE
Laatimispäivä:  07.08.2013

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Suomen Eläinlääkäripraktikot RY
Osoite: c/o Karoliina Autio, Saarantie 11 A, 01400 Vantaa
Y-tunnus: 20819769 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Anna-Clara Blomqvist
Sähköposti: jasenasiat@sep.fi

3. Rekisterin nimi
Suomen Eläinlääkäripraktikot RY:n jäsenrekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenen henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Jäsensuhteen hoitaminen 
 • Markkinointi
 • Palvelun toteuttaminen
 • Analysointi ja tilastointi
 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimet, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet 
 • Eläinlääkärinumeron, laillistumisvuoden, eläinlääkärijaoston
 • Eläinlääkäriaseman nimi ja osoite
 • Käyttäjätunnuksen, salasanan
 • Erityiset kiinnostuksen kohteet
 • Viitenumeron, erikoisruokavalion
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan tietoja saadaan:

 • Asiakkaalta itseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä 
 • Koulutuksiin ilmoittautumisen yhteydessä
 • Asiakaskyselyiden kautta

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

8.  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
a. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole 

b. Sähköisesti tallennetut tiedot
Jäsentietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot tallennetaan tietokantaan ja järjestelmä on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa.