Matkakertomus 2014
Heidi Kiiskinen

International Society of Equine Locomotor Pathology

  • 13.–15.6.2014 Milano, Italia; tarsus
  • 19.–21.09.2014 Lienden, Alankomaat; pelvis
  • 21.–23.11.2014 Grosbois, Ranska; shoulder, elbow

Vuonna 2014 osallistuin kolmeen ISELP-koulutukseen Italiassa, Ranskassa ja Alankomaissa. ISELP (International Society of Equine Locomotor Pathology) on Prof. Jean-Marie Denoix'n perustama koulutusohjelma, joka toteutetaan sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Jokainen koulutusjakso tapahtuu aina eri paikassa vuorotellen.

Koulutusmoduulit kestävät 3 päivää ja noudattavat aina samaa kaavaa. Euroopassa luennoitsijana on yksinomaan J-M. Denoix.
Moduulien aihe on tarkoin rajattu anatomisesti (esim. tarsus) ja ko. alue käsitellään perusteellisesti. Yleensä kursseilla aloitettiin anatomiasta: käsiteltävä alue käytiin läpi teoriassa ja jokaisella kurssilla J-M.D myös dissekoi ko. ruhon osan.

Anatomiaan perehtymisen jälkeen käsitellään eri patologisia tiloja ja ennen kaikkea niiden diagnosointia. Kurssin painotus on diagnostisessa kuvantamisessa (röntgen, UÄ, skintigrafia) ja etenkin ultraääniskannaustekniikoita käydään läpi perusteellisesti.
Hoidot ja ennusteet luonnollisesti kuuluvat opetusohjelmaan.

Viimeisenä kurssipäivänä on aina harjoitussessiot, jolloin jokainen kurssilainen opettelee (hands on) kurssilla läpikäytyjä ultraäänitekniikoita omassa pienryhmässä. Tekniikkaharjoituksissa on aina demohevoset ja useampi ohjaaja.

Minulle kurssien tärkeintä antia on ollut anatomian kertaaminen ja uusien ultraäänitekniikoiden oppiminen. Opitut asia on ollut heti siirrettävissä käytännön työhön ja diagnostiikan tarkkuus on parantunut.
Myöskään ei voi väheksyä yleistä keskustelua eri hoitomuodoista ja –käytännöistä eri maista tulleiden praktikoiden välillä. Tekee hyvää tuulettaa omia luutuneita ajatusmalleja.

Kurssien järjestelypaikat vaihtelevat, mutta yhteistä kaikille on hyvin järjestetty audiovisuaalinen opetus. Vaikka kurssilaisia on paljon, kaikki näkevät hyvin opetettavat asiat. Oppimiselta ei voi välttyä.

Kiitoksia Sep ry:lle koulutukseni avustamisesta!

Heidi K