SEP ry

Suomen Eläinlääkäripraktikot ry on perustettu 10.4.1964, tarkoituksena toimia yhdyssiteenä maan eri alojen erikoispraktikkojen kesken ja kehittää yhdistyksen edustamia erikoisaloja. Tätä toteutettiin järjestämälla luento- ja koulutustilaisuuksia, toimimalla neuvottelevana elimenä alan tieteellisissä ja teknisissä kysymyksissä sekä pitämällä yhteyttä muihin koti- ja ulkomaisiin eläinlääkärijärjestöihin ja muihin yhdistyksen toimialaa sivuaviin yhteenliittymiin. Vuosikymmenten saatossa yhdistyksen tarkoitus on pysynyt pääpiirteittäin muuttumattomana.

Korkeatasoisia koulutuksia

SEP ry toimii pääasiassa järjestämällä jäsenilleen korkeatasoisia koulutustilaisuuksia, joista merkittävin on keväisin yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä pidettävä kaksipäiväinen jatkokoulutustilaisuus. Syksyisin ja talvisin järjestetään pienempimuotoista koulutusta praktiikan erikoisaloilta. Luennoitsijoina ovat alojensa suomalaiset ja kansainväliset huiput.

SEP ry:n jaostot

Suomen Eläinlääkäripraktikot ry jakautuu kahteen eri jaostoon: pieneläinjaostoon ja hevosjaostoon. Pieneläinjaoston alla toimii lisäksi alajaostot Catus- kissaosaajille, Nasta- ortopediayhdistys ja Finni- dermatologian yhdistys.

Suomen Eläinlääkäpraktikot ry on yhdistyksenä jäsenenä FECAVA:ssa (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations), FEEVA:ssa (Federation of European Equine Veterinary Associations) ja WSAVA:ssa (World Small Animal Veterinary Association) sekä WEVA:ssa (World Equine Veterinary Association).

Alla olevassa linkissä myös tietoa Britannian hevospraktikkojen yhdistyksestä (BEVA).

www.wsava.org 
www.fecava.org 
www.beva.org.uk  
wevaonline.org
feeva.fve.org