Matka-apurahat

SEP ry:n hallitus myöntää vuonna 2019 kymmenen 950 euron matka-apurahaa jäsenilleen. Hakuaika on 1.10-15.11.2019. Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: karoliina.autio@sep.fi 15.11.2019 mennessä.

Apurahahakemuksen tulee sisältää: hakijan nimi, tutkinto, yhteystiedot, tilinro, matka-apurahan käyttötarkoitus sisältäen paikan ja ajankohdan sekä lyhyt perustelu, miksi hakijalle tulisi myöntää apuraha sekä onko hakija saanut aikaisemmin SEP ry:ltä apurahaa. 

Apurahan saajat toimittavat A4-kokoisen yhteenvedon saamistaan opeista 31.1.2020 mennessä jäsenistön luettavaksi. Apurahan saaja voi myös halutessaan luennoida jäsenille opiskelemastaan aiheesta/erityisosaamisalueestaan.

Päätökset apurahan myöntämisestä tehdään SEP ry:n hallituksen kokouksessa Eläinlääkäripäivien yhteydessä. Apurahaa voi hakea myös takautuvasti samalle vuodelle.

Apurahan myöntämisen yhtenä kriteerinä on yksilön saaman koulutuksen tuoma hyöty eläinlääkäriyhteisölle. Erikoisosaamista voi jakaa mm ottamalla vastaan remissipotilaita tai kouluttamalla kollegoja kotimaassa.