Koulutusapurahat

SEP ry:n hallitus myöntää vuonna 2023 enintään kymmenen 950 euron koulutusapurahaa jäsenilleen. Hakuaika on 1.10.-15.11.2023. Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: hallitus@sep.fi 15.11.2023 mennessä.

Apurahahakemus lähetetään PDF-tiedostona ja sen tulee sisältää: hakijan nimi, tutkinto, yhteystiedot, tilinumero sekä pankin BIC-koodi, koulutusapurahan käyttötarkoitus sisältäen paikan, kuluarvion ja ajankohdan sekä lyhyen perustelun, miksi hakijalle tulisi myöntää apuraha sekä onko hakija saanut aikaisemmin SEP ry:ltä apurahaa. Jos kyseiseen koulutukseen on haettu/saatu apurahaa myös muualta, se tulee mainita hakemuksen yhteydessä. Koulutuksen hinnan tulee olla vähintään 950 euroa. Apurahaa voi hakea myös takautuvasti samalle vuodelle.

Päätökset apurahan myöntämisestä tehdään SEP ry:n hallituksen kokouksessa joulukuussa 2023.

Apurahan myöntämisen yhtenä kriteerinä on yksilön saaman koulutuksen tuoma hyöty eläinlääkäriyhteisölle. Erikoisosaamista voi jakaa mm. ottamalla vastaan remissipotilaita tai kouluttamalla kollegoja kotimaassa. Mikäli hakijoita on yli kymmenen, etusijalla ovat henkilöt, jotka eivät ole aiemmin saaneet apurahaa SEP ry:ltä. Mikäli koulutusta ei järjestetä, SEP ry:llä on oikeus periä apuraha takaisin.

Apurahan saajat toimittavat A4-kokoisen yhteenvedon PDF-tiedostona saamistaan opeista v. 2023 koulutusten osalta viimeistään 31.1.2024 ja v. 2024 koulutusten osalta viimeistään 31.1.2025 mennessä jäsenistön luettavaksi. Apurahan saaja voi myös halutessaan luennoida jäsenille opiskelemastaan aiheesta/erityisosaamisalueestaan.