Koulutusapurahat

SEP ry:n hallitus myöntää vuonna 2020 kymmenen 950 euron koulutusapurahaa jäsenilleen. Hakuaika on 1.10.-15.11.2020. Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: karoliina.autio@sep.fi 15.11.2020 mennessä.

Apurahahakemuksen tulee sisältää: hakijan nimi, tutkinto, yhteystiedot, tilinro, koulutusapurahan käyttötarkoitus sisältäen paikan ja ajankohdan sekä lyhyt perustelu, miksi hakijalle tulisi myöntää apuraha sekä onko hakija saanut aikaisemmin SEP ry:ltä apurahaa. 

Apurahan saajat toimittavat A4-kokoisen yhteenvedon saamistaan opeista 31.1.2021 mennessä jäsenistön luettavaksi. Apurahan saaja voi myös halutessaan luennoida jäsenille opiskelemastaan aiheesta/erityisosaamisalueestaan.

Päätökset apurahan myöntämisestä tehdään SEP ry:n hallituksen kokouksessa 28.11.2020. Apurahaa voi hakea myös takautuvasti samalle vuodelle.

Apurahan myöntämisen yhtenä kriteerinä on yksilön saaman koulutuksen tuoma hyöty eläinlääkäriyhteisölle. Erikoisosaamista voi jakaa mm ottamalla vastaan remissipotilaita tai kouluttamalla kollegoja kotimaassa.