Etusivu » Materiaalit

Materiaalit

SEP ry järjestää korkeatasoista koulutusta
SEP ry jäsenmaksu 50 euroa

Materiaalit

Saparo uutiskirje eläinlääkäreille, Evira

https://www.evira.fi/elaimet/elainlaakaripalvelut/saparo-uutiskirje-elainlaakareille/

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin, Evira

https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/julkaisut/oppaat/mikrobilaakkeiden_kayttosuositukset_fi_2.pdf

European Journal of Companion Animal Practice

EJCAP 26(3), Autumn 2016

 

FECAVA:n posterit hygieniasta ja antibioottien vastuullisesta käytöstä

Eläinlääkärin käyttöön (englanniksi):

Vastaanotolle (suomeksi):