Materiaalit

Hygieniaopas eläinlääkärin vastaanotolle, Maa- ja metsätalousministeriö

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-008-3

Saparo uutiskirje eläinlääkäreille, Ruokavirasto

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elainlaakarit/palvelut-elainlaakareille/saparo-uutiskirje-elainlaakareille/

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin, Ruokavirasto

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-laakitseminen/mikrobilaakkeiden_kayttosuositukset_fi_2.pdf    

European Journal of Companion Animal Practice

http://www.ejcap.org/

Turvallisuusarvio eläinröntgentoiminnassa, STUK lomake

https://www.stuk.fi/lomakkeet

 

Kissojen rokotussuositukset

SEP ry:n alaisen kissaryhmä Catuksen työryhmä on laatinut kansainvälisten rokotussuositusten perusteella Suomen olosuhteisiin ja tautitilanteeseen sopivat rokotussuositukset.

Nämä suositukset on laadittu työryhmässä, joka on lähtöisin Suomen Kissalääketieteen Seura Catuksen aktiiveista. Työryhmän jäsenillä on yhteensä takanaan useita vuosia kissalääketieteestä sekä sairaalaolosuhteissa, kliinisessä työssä että eläinsuojeluyhdistysten kissojen ja kissapopulaatioiden parissa.
Tässä oppaassa kirjatut suositukset perustuvat vahvasti kansainvälisiin rokotussuosituksiin (WSAVA 2015; ABCD 2020). Näiden kansainvälisten rokotussuositusten lähteinä on useita tutkimuksia, joita on tehty viimeisten vuosikymmenten aikana. Työryhmämme on muokannut kansainvälisiä suosituksia Suomen olosuhteisiin ja tautitilanteeseen sopiviksi. Työryhmä on pyrkinyt ottamaan huomioon eri rokotteiden valmisteyhteenvedot. Rokotussuosituksissa on huomioitu myös Suomen ja EU:n lainsäädäntö. Lääkeviranomaiset Fimeassa ja Ruokavirastossa ovat kommentoineet julkaisua sen kirjoitusvaiheessa.
Lähteet löytyvät kokonaisuudessaan suositusten lopusta. Lisäksi jokaiseen erilliseen rokotussuositustaulukkoon on merkitty lyhyesti siinä käytetyt lähteet.

FECAVA:n posterit koirien vektorivälitteisistä sairauksista 

Eläinlääkärin käyttöön (englanniksi):

 

FECAVA:n posterit hygieniasta ja antibioottien vastuullisesta käytöstä

Eläinlääkärin käyttöön (englanniksi):

Vastaanotolle (suomeksi):