Materiaalit

Hygieniaopas eläinlääkärin vastaanotolle, Maa- ja metsätalousministeriö

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-008-3

Saparo uutiskirje eläinlääkäreille, Ruokavirasto

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elainlaakarit/palvelut-elainlaakareille/saparo-uutiskirje-elainlaakareille/

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin, Ruokavirasto

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-laakitseminen/mikrobilaakkeiden_kayttosuositukset_fi_2.pdf    

European Journal of Companion Animal Practice

http://www.ejcap.org/

Turvallisuusarvio eläinröntgentoiminnassa, STUK lomake

https://www.stuk.fi/lomakkeet