Matkakertomus 2014
Heta Turunen

BSAVA Congress Birmingham, UK, 9.–12.4.2015

Neljä päivää kestävässä BSAVA kongressissa on vuosittain monipuolinen, laaja luentovalikoima, joka tarjoaa paljon valinnanvaraa kliinistä työtä tekeville eläinlääkäreille ja hoitajille sekä klinikoiden hallinnon henkilöstölle. Luentojen lisäksi kongressissa on mahdollista osallistua myös käytännönläheisiin harjoituksiin pienryhmissä. Suurella näyttelyalueella pääsee tutustumaan kattavasti eläinlääkealan toimijoihin ja uusimpiin tuuliin niin lääkkeiden, tarvikkeiden, ruokien kuin muiden eläinlääkintäpalveluiden osalta.

Luentojen ja luennoitsijoiden taso oli pääosin erittäin hyvä. Suuren kongressin etuna on, että luennoitsijoita on paljon ja luennoitsijat vaihtuvat myös saman aihepiirin sisällä. Jos luennoitsija tai luennon sisältö ei miellytä, on helppo löytää toinen vaihtoehto. Ongelmana oli ennemminkin valinnan vaikeus, kun mielenkiintoiset luennot alan erityisasiantuntijoiden pitämänä osuivat päällekkäin.

Luennot olivat tiiviitä ja niihin oli pyritty kiteyttämään kaikki olennainen. Aiheita käsiteltiin ensisijaisesti kliinisestä näkökulmasta patofysiologian kertaamisen sijasta, mikä oli praktikolle mieleistä. Hallinnon luennoilla tai käytännön harjoituksissa en ehtinyt käydä, mutta kuulin kollegoiden kehuvan niitäkin.

Luentokokoelmasta löytyi helppolukuiset lyhennelmät kaikista luennoista ja suullisista sekä posteriesityksistä, muttei mitään yksityiskohtaisia tietoja, kuten viitearvoja, lääkeaineannoksia tai hoitoprotokollia. Se hieman harmitti, koska luentokokoelmasta ei jälkikäteen saanut parasta irti, jos ei ollut itse ollut luennolla ja kirjannut kaikkia puuttuvia yksityiskohtia. Etenemistahti oli luennoilla muutenkin sen verran kiivas, että tarkkojen luentomuistiinpanojen tekeminen oli haastavaa. Lähinnä piti keskittyä sisäistämään kokonaisuudet, ylös ehti kirjaamaan vaan henkilökohtaisesti tärkeimmiksi arvioimansa huomiot.

Päivät olivat pitkiä, luentoja oli tarjolla joka päivä 10 tunnin ajan taukoineen. Useampana iltana oli tarjolla myös sosiaalista ohjelmaa. Kongressi oli erittäin antoisa ja tarjosi melkoisen informaatiotulvan. BSAVA antaa erinomaisen mahdollisuuden tietojen päivittämiselle ja syventämiselle, sosiaaliselle verkostoitumiselle ja eläinlääkealan uutuuksiin tutustumiselle.

Suuret kiitokset saamastani apurahasta ensimmäistä, muttei varmasti viimeistä, BSAVA kongressimatkaa varten.

Heta Turunen, ELL