Matkakertomus 2014
Riitta Seppänen

Kongressimatka Salzburgiin, ECVD/ESVD- vuosittainen kongressi 11.–14.9.2014

ECVD/ESVD:n vuosittainen kongressi järjestettiin tällä kertaa Salzburgin kongressikeskuksessa. Salzburg on Itävallan neljänneksi suurin kaupunki, Salzburgin osavaltion pääkaupunki ja Mozartin syntymäkaupunki. Salzburg sijaitsee Salzach-joen varrella Alppien juurella. Sateisesta säästä huolimatta kaupunki tarjosikin huikeat puitteet kauniine vuoristomaisemineen kongressin järjestämiseen. Valitettavasti olin kongressin aikana flunssainen, joten monet hienoista nähtävyyksistä jäivät näkemättä samoin kuin hyvin järjestetty iltaohjelma valtaosin kokematta.

Kongressissa oli valtava määrä mielenkiintoisia luentoja. Luentojen päällekkäisyydestä johtuen en päässyt osallistumaan läheskään kaikille haluamistani. Erityisen hyviä olivat luennot ruokayliherkkyydestä, korvatulehduksista, otoendoskopiasta ja alopesiasta.

Markkinoille on tullut enenevässä määrin allergiatestejä, joilla voi testata ympäristönallergeenien lisäksi myös ruoka-ainespesifisiä IgE ja IgG-vasta-aineita. Eliminaatiodieetti provokaatiolla on kuitenkin edelleen ainoa luotettava tapa diagnosoida ruokayliherkkyys. Tätä tukee myös hiljattain julkaistu ruoka-ainetestejä vertaileva tutkimus (Hardy et al. 2014).

Eliminaatiodieetin valitseminen ei ole sekään täysin ongelmatonta. Widdmann et al. tutkimuksessa (short communications, Salzburg 2014) havaittiin, että valtaosasta (10/12) tutkituista eliminaatioon tarkoitetuista kaupallisista ruuista löytyi sellaisia proteiininlähteitä, joita kyseisen ruoan ei ainesosaluettelon perusteella olisi tullut sisältää. Tutkimuksen menetelmä oli rtPCR. Tutkimukseen oli valittu 2 erilaista hydrolysoitua kuivaruokaa, 6 erilaista yhtä proteiinia ja hiilihydraattia sisältävää kuivaruokaa ja 4 yhtä proteiinia ja hiilihydraattia sisältävää purkkiruokaa. Tutkimuksen tulos on yhtenevä aikaisemman Ricci et al. (2013) tutkimuksen kanssa, jossa myös valtaosa ruuista oli kontaminoituneita ainesosaluettelon ulkopuolisilla ainesosilla. Ricci et al. (2013) tutkimuksessa käytettiin PCR:n lisäksi mikroskopointia, jonka avulla etsittiin luiden fragmentteja. Ne luokiteltiin rakenteensa perusteella nisäkkäisiin, lintuihin ja kaloihin (zoological classes). Vastaavasti Raditic et al. (2011) tutkimuksessa tutkittiin neljää peurapohjaista kaupan kuivaruokaa. Yhtä lukuun ottamatta kaikissa ainesosaluettelon perusteella soijaa sisältämättömissä oli ELISA-testin perusteella soijaa ja yhdessä nautaa ainesosaluettelon perusteella sisältämättömässä oli ELISA-testin perusteella nautaa. Yhteenvetona voidaankin todeta, että huono vaste eliminaatiodieettiin voi johtua toisinaan myös siitä, että eliminaatioon valittu ruoka sisältää sellaisia ainesosia, joille koira on yliherkkä, vaikka ruoan ainesosaluettelosta ei näitä löytyisikään.

Eliminaatio kotiruoalla ei sisällä edellä mainittuja ongelmia. On kuitenkin muistettava, että eliminaatio kotiruoalla ei sovi kaikille (kasvavat, tiineet jne.) ja, että yhtä hiilihydraattia ja proteiinia sisältävä kotiruoka ei ole ravitsemuksellisesti tasapainoinen ruokavalio. Näin ollen se ei sovi lainkaan pidempiaikaiseen ruokintaan. Kongressissa oli myös erittäin mielenkiintoisia luentoja ihmisten ruokayliherkkyydestä, menneillään olevista tutkimuksista ja ruokayliherkkyyden patogeneesista.

Korvatulehdusluennot alkoivat Craig Criffinin erinomaisilla ulko- ja välikorvatulehduksen diagnostiikkaa ja hoitoa käsittelevillä luennoilla. Vaikuttavimmat olivat kuitenkin Gerhard Oechteringin otoendoskopia-luennot mahtavine kuvineen ja videoineen. Oechtering pystyy mm. huuhtomaan kissojen välikorvan vaikka täryontelon ventromediaalinen osa olisi täyttynyt leikkaamalla laserilla täryontelon väliseinään (septum bullae) aukon.

Kaiken kaikkiaan kongressimatka oli hieno kokemus. Ensi vuonna vastaava kongressi järjestetään Krakovassa, Puolassa. Suosittelen sitä kaikille ihotaudeista kiinnostuneille eläinlääkäreille.

Kiitän saamastani apurahasta kongressimatkaa varten!

Kirjallisuutta

Widmann K., Handl S., Horvath-Ungerboeck C. Detection of food antigens in commercial elimination diets for dogs using PCR. Short Communications, ECVD/ESVD 27th Annual Congress, 11-13.9.2014 Salzburg, Itävalta.

Hardy J., Henricks A., Loeffler A., Chang Yu-Mei, Verheyen K.L., Garden O., Bond R. Food-specific serum IgE and IgG reactivity in dogs with and without skin disease: lack of correlation between laboratories. Vet Dermatology 2014; 25: 447-e70.

Ricci R. et al. Identification of undeclared sources of animal origin in canine dry foods used in dietary elimination trials. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 97 (2013) 32–38

Raditic DM, Remillard RL, Tater KC. Elisa testing for common food antigens in four dry dog foods used in dietary elimination trials. J Anim Physiol Anim Nutr 2011, 95:90-97.